GULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVERGULIVER

Demontāža

Tā kā būvju demontāža no visiem būvdarbiem izceļas ar vienu no sarežģītākajām procesa norisēm, tā ir saistīta ar paaugstinātu risku darbā iesaistītajiem un blakus esošajiem cilvēkiem un īpašumam. SIA GULIVER nodrošina specializētu un drošu tehniku, kas demontāžas darbus ļauj veikt īsā laika posmā, ievērojot drošības noteikumus. Demontāžas tehniskajā projektā iegūtās zināšanas un pieredze nodrošina sasniegt paredzēto rezultātu ar nolīgtajām izmaksām konkrētajos termiņos.